Výstavba rodinných domů v Brodku u Prostějova

Lokalita: - Brodek u Prostějova
Typizace: 5+1-6+1
Cena: od 2 495 000 Kč do 4 100 000 Kč
Typ: Rodinný dům
Poznámka: Velikost a cenu jednotlivých domů lze zjistit na http://www.nad-stiplou.cz/rodinne-domy/
WWW: http://www.brodekvilapark.cz/vilapark-brodek.do
Prodejce:
Výstavba rodinných domů v Brodku u Prostějova

Výstavba zahrnuje 54 řadových domů, 6-ti typů základních variant, přičemž typ RD S 1.1 může být ve dvou variantách s garáží nebo bez garáže, typ S 2 s garážovým nebo bez garážového stání.

Nabízíme na trhu rodinných domů ucelenou výstavbu rodinných domů, která budoucím klientům za přijatelné investiční náklady zajistí v průběhu let užívání minimální náklady na topení a přípravu teplé užitkové vody (TUV). Tato výstavba ve standardním provedení se bude nacházet již v oblasti energeticky úsporných domů v nadstandardním provedení v oblasti nízkoenergetických domů. K tomu výrazně i přispívá umístění všech domů v lokalitě „Nad Štiplou” v obci Brodek u Prostějova, neboť většina hlavních obytných části jednotlivých domů je situována v jihozápadních směru pro využití pasivní sluneční energie. Co je to nízkoenergetický dům? Nízkoenergetickým domem rozumíme budovu pro běžné účely a účely bydlení se zvláště nízkou spotřebou energie – nízkou v porovnání s dnes běžnou spotřebou, která odpovídá cca 140 až 190 kWh/(m2a). Jako nízká je přitom označována měrná spotřeba energie na vytápění mezi 15 – 60 kWh/(m2a). Ve standardním provedení zabezpečujeme tepelný odpor stěn v hodnotě U=1,6 W/(m2K), stropních částí U=1,4 W/m2K a plastových oken s dvojsklem s hodnotou do U=1,1 W/(m2K), (ostatní součásti standardního vybavení domu viz „Standardní popis RD”). Pro zájemce, kteří budou ochotni investovat do vybavení domu tak, aby skutečně docílili hranice nízkoenergetického domu a tím si výrazně zajistili nízké náklady na topení a TUV, jsme připravili jako nadstandardní výbavu vzduchotechnickou jednotku s rekuperací se zemním kolektorem, dřevěná euro okna s trojskly o hodnotě U=0,6 W/(m2K), sluneční kolektory a případné využití tepelného čerpadla (podrobný soupis nadstandardního vybavení viz „Nadstandardní vybavení RD”). Realizací tohoto nadstandardního technického vybavení pro jednotlivý typ domu a to v návaznosti na komplexnost řešení lze dosáhnout měrné spotřeby energie na vytápění a TUV v hodnotě nižší než 50 kW/(m2K).


Rodinné domy jsou umístěny v lokalitě nazývané "Nad Štiplou" na jihozápadním svahu na okraji městyse Brodek u Prostějova, s krásným výhledem do okolní přírody. Velmi zajímavé je situování této lokality vedle nově budovaného koupaliště v místě původního. Na toto koupaliště bude navazovat ve II.etapě výstavba sportovně rekreačního areálu, který bude obsahovat víceúčelové plochy pro malý fotbal, házenou nebo hřiště na košíkovou, plochu s umělým povrchem pro volejbal nebo nohejbal, pískovou plochu pro plážový volejbal, plochu pro pétanque a plochy pro umístění betonových stolů na stolní tenis a v neposlední řadě dráha pro minigolf s 18-ti drahami. Pro děti jsou zajištěny plochy s atrakcemi. Takto řešené rekreační a sportovní zařízení přirozeně navazuje na biocentrum-rekreační park s vodní nádrží a mokřadem. Celý areál bude postaven na úroveň regionálního rekreačního a turistického centra pro mikroregion Předina, jehož je městys Brodek u Prostějova centrem. V těsné blízkosti areálu rodinných domů se nachází bývalý zatopený kamenolom jako další možnost rekreačního vyžití. Městys Brodek u Prostějova tím navazuje na turistické trasy mikroregionu do okolní přírody. Tato lokalita je situována natolik výhodně, že je velmi dobře dostupná po rychlostní komunikaci D1 do všech okolních měst v okruhu 30-35 km (Olomouc, Prostějov, Vyškov, Kroměříž, Přerov, případně i Brno), ve kterých jsou ceny rodinných domů daleko vyšší. Toto spojení bydlení v přírodě a v klidném prostředí s velmi dobrou dostupností do okolních měst činí tuto lokalitu vzhledem k nabízeným cenám domů velmi atraktivní. Nutno zdůraznit kompaktnost a uzavřenost celého obytného celku, což přináší obyvatelům možnost velmi klidného bydlení. Městys Brodek u Prostějova má k dispozici veškeré základní vybavení (školu, školku, zdravotní středisko, nákupní středisko, benzinovou pumpu atd.) včetně vlastní autobusové dopravy do okolních měst a obcí. Městys Brodek u Prostějova je populačně nejmladším městysem v regionu Morava.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů