Podpora hypoték pro mladé lidi

Cl podpory

Zvit dostupnost starho vlastnickho bydlen pro mlad lidi a tm jim napomoci pi zajitn vlastnho adekvtnho bydlen.

Clov skupina

Mlad lid, kte v roce podn dosti o tuto formu podpory nedovr vk 36 let. Pokud je adatel o tuto formu podpory enat nebo vdan, mus vkovou podmnku splnit i partner.

Zkladn charakteristiky podpory

 • Podpora m formu rokov dotace poskytovan prostednictvm jednotlivch pspvk ke spltkm hypotenho vru.
 • Ve rokov dotace se pohybuje od 1 do 4 procentnch bod v zvislosti na prmrn vi rokovch sazeb, za kter poskytly hypoten banky nov vry se sttn podporou v pedelm kalendnm roce. Klesne-li prmrn rokov sazba pod 5 %, je ve podpory pro nov uzaven smlouvy nebo v tomto termnu pepotvan smlouvy nulov.
 • Ve rokov dotace plat vdy po dobu platnosti rokov sazby sjednan mezi klientem a hypoten bankou ve smlouv o vru, maximln vak po dobu pti let. Po uplynut tto doby bude ve rokov dotace nov stanovena.
 • rokov dotace bude poskytovna po celou dobu splcen hypotenho vru, maximln vak po dobu deseti let.
 • rokov dotace bude poskytovna k hypotenmu vru nebo jeho sti, kter v ppad koup bytu nepekro 800 tisc K, a v ppad rodinnho domu s jednm bytem nepekro 1,5 mil. K. st vru pekraujc tyto limity nebude dotovna.

Zkladn podmnky poskytnut podpory

Zkladn podmnky pro poskytnut podpory vyplvaj z ustanoven nazen vldy . 249/2002 Sb. ve znn nazen vldy . 32/2004 Sb. a mezi nejdleitj pat

 • adatel o pspvek k hypotenmu vru (v ppad manel ani jeho partner) nesm v roce podn dosti dovrit vk 36 let.
 • adatel o pspvek k hypotenmu vru (v ppad manel ani jeho partner) nesm v dob podn dosti mt ve vlastnictv ani ve spoluvlastnictv byt, bytov dm nebo rodinn dm vyjma bytu nebo rodinnho domu s jednm bytem, na jeho koupi je podpora dna.
 • Byt nebo rodinn dm s jednm bytem, na jeho koupi je dna tato podpora, mus bt star nejmn dva roky a mus se nachzet na zem R.
 • Byt nebo rodinn dm s jednm bytem, pi jeho koupi byla vyuita tato podpora, mus po dobu jejho poskytovn slouit k trvalmu bydlen adatele a mus bt v jeho vlunm vlastnictv (pop. v ppad manelstv ve spolenm jmn).

Kde lze o podporu dat

 • Psemnou dost o poskytnut podpory pedlo uchaze hypoten bance u kter erp hypoten vr a kter je ministerstvem zmocnna k pijmn dost a uzavrn smluv o poskytovn podpory nejdve v den uzaven smlouvy o hypotenm vru a nejpozdji v den zapoet jeho erpn. K vrm, kde ji bylo zapoato erpn, nebude mono podporu poskytnout.

Seznam hypotench bank, kter pijmaj dosti a uzavraj smlouvy o poskytovn pspvk k hypotenmu vruna vech svch pobokch.

 • esk spoitelna
 • Hypoten banka, a.s.
 • eskoslovensk obchodn banka a.s.
 • GE Capital bank a.s.
 • Komern banka
 • Raiffeisenbank
 • Wustenrot hypoten banku, a.s.
 • UniCredit Bank, a.s.

Ve sttn podpory

 • Vpoet ve sttn podpory se provd na zklad "idelnho" prbhu splcen vru formou anuitn spltky.Vypote se anuitn spltka s rokovou sazbou banky platnou ke dni ukonen erpn vru a anuitn spltka s rokovou sazbou banky snenou o podporu sttu platnou ke dni 1. erpn vru a jejich rozdl zaokrouhlen na cel K nahoru je v sttn podpory.
 • Nov ve % bod podpory se vyhlauje vdy k 1. noru pslunho kalendnho roku

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů