Vestec - lokalita Na Suchých

Lokalita: Vestec - Na Suchých
Typizace:
Cena:
Typ: Rodinný dům
WWW: http://www.staving-olomouc.cz/vestec-u-prahy/
Prodejce:
Vestec - lokalita Na Suchých

Čistě obytné území je určeno k zástavbě rodinnými domy se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Maximální výška hřebene střechy je 10 m. Minimální velikost pozemku pro rodinný dům u pozemku parcelní číslo 644/86 je 600 m2. Výjimku tvoří pozemky pro řadové rodinné domy případně další intenzivní formy.
Řešené území je v intravilánu obce, má protáhlý tvar se severojižní orientací. Rovinatý pozemek ohraničuje z východu a západu zástavba rodinnými domy, z jihu ulice Na Suchých, ze severu ulice Na Spojce. Za ulicí Na Spojce je územním plánem navrženo biocentrum, jehož jádrem je stávající lesík.
Řešené území je dobře dopravně přístupné ulicí Na Suchých nebo Na Spojce, která je připojena na silnici II/603 Vídeňská.
Dostupnost navrhovaného souboru prostředky hromadné dopravy je zajišťována příměstskou autobusovou dopravou.
Dopravní obsluha je zajištěna prostřednictvím zklidněné komunikace funkční třídy D1, obytná ulice v šířkovém profilu 8 m na vjezdech do území z ulic Na Suchých a Na Spojce. Po cca pětatřiceti metrech od severu i od jihu se uliční prostor rozšiřuje o plochy soustředěné zeleně o celkové šířce cca 18 m respektive 27 m.
Každý rodinný dům má navrženo jedno parkovací stání na svém pozemku buď v garáži nebo pod přístřeškem. Návštěvnická parkovací stání jsou navržena v rámci doprovodné zeleně uličního profilu na plochách ze zatravňovacích dlaždic.
Území je rozděleno na 15 stavebních pozemků pro rodinné domy izolované a se dvěma byty (celkem 27 b.j.). Domy nejsou podsklepeny, mají dvě nadzemní podlaží a nízký krov se sedlovou střechou. Hřeben střechy nepřesáhne požadovaný výškový regulativ 10 m.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů