Zámecké bydlení za dobré ceny

Lokalita: Praha 9 - Vinoř, Vinořské náměstí
Typizace: od 35m2 do 115 m2, od 1+kk do 4+kk
Cena: od 1 561 000 Kč do 4 953 000 Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.vinorska.cz/cs/bydleni/zameckydvur/zamecke-bydleni-za-dobre-ceny.htm
Prodejce:
Zámecké bydlení za dobré ceny

Zámecké bydlení v pražské Vinoři
Klidné rezidenční bydlení v sousedství Vinořského zámku a parku, 5 nových objektů se dvěma NP a obytným podkrovím, 180 bytů do osobního vlastnictví od 1+kk do 4+kk, většina s lodžiemi, terasami a balkony
Byty od 35 do 115 m2
Ceny bytů už od 35.000 Kč/m2 bez DPH
Hromadná podzemní garáž pro osobní vozy rezidentů

Pozemek ke stavbě je součástí historického jádra Vinoře a má rozlohu zhruba 28 tis. m2. Je mírně svažitý směrem k Vinořskému náměstí. Z jihozápadní strany sousedí s Vinořským zámkem, na jihu s rozsáhlou a krajinářsky významnou Vinořskou oborou. Na severozápadě je pozemek obklopen nesouvislou původní nízkopodlažní zástavbou. Dnešní zástavbu na pozemku tvoří původní hospodářské budovy situované po obvodu dvora, kterým dominuje objekt špýcharu.

Základním východiskem urbanistické koncepce je důsledné zachování uzavřené kompozice lokality. Obvodová zástavba zůstává v převážné míře zachována a uvnitř dvora je navržena dostavba solitérními objekty. Část stávajícího objektu k bydlení, špýchar a historická vstupní brána zůstanou zachovány beze změny.

Budova s arkádami při vstupu do areálu bude rekonstruována a určena pro nebytové účely. Předpokládá se její využití pro penzion a restauraci s bowlingovými drahami. Navazující skladový a dílenský objekt bude odstraněn a nahrazen bytovým objektem o dvou nadzemních podlažích a podkroví (v situaci označen jako SO 6). Objekt dílen a skladů přiléhající k Vinořskému zámku bude odstraněn a na jeho místě vznikne bytový objekt o dvou nadzemních podlažích a podkroví (SO 4). V severozápadní části areálu bude realizován bytový objekt o dvou nadzemních podlažích a podkroví (SO 3). Uvnitř areálu je navržen bytový dům s rozsáhlou podzemní garáží (SO 1.0) a pěti bytovými objekty (SO 1.1, SO 1.2, SO 1.3, SO 1.4 a SO 1.5). V jižní části areálu bude realizován bytový objekt o dvou nadzemních podlažích a podkroví (SO 5), a to přibližně v místě už odstraněného objektu skladů.

Dopravní napojení je v plné míře zachováno na stávající komunikace v severní části areálu, systém vnitřních komunikací a parkovacích ploch zajišťuje přístup k objektům a příjezd ke garážím. Areál bude napojen na distribuční síť novou trafostanicí. Součástí projektu je výstavba dešťové a splaškové kanalizace, vodovodního řadu a STL plynovodu. Vytápění bytových jednotek v centrální části areálu bude zajištěno samostatnou plynovou kotelnou, ostatní objekty jsou navrženy pro vytápění samostatnými kotli pro jednotlivé sekce, případně jednotlivé byty.

Stávající vzrostlá zeleň bude převážně zachována a bude doplněna další výsadbou.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů