U Turského rybníka

Lokalita: Praha-západ - Tursko
Typizace: 2+kk - 6+1, 52 - 168 m2,
Cena:
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.uturskehorybnika.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=34&lang=cs
Prodejce:
U Turského rybníka

Pouhých 15 minut od Prahy si můžete vychutnat stylově moderní bydlení v rezidenčním projektu U Turského rybníka. Název U Turského rybníka napovídá, že půjde o bydlení poblíž vodní hladiny v malebné vesničce Tursko. Rybník lemovaný dokola vrbami a krásnými starými lípami, inspiroval developera Euro Ventures k projektu rekonstrukce nedalekých koníren a zároveň výstavbě nových bytových a řadových rodinných domů s výhledem právě na vodní hladinu.

„U Turského rybníka“ počítá se 3 typy rezidenčního bydlení: apartmány, mezonety a řadovými rodinnými domy. Bydlet se bude ve zrekonstruovaných objektech bývalých koníren, které architekt přetvořil tak, aby zachoval atmosféru venkovského bydlení. Projekt bude kolem dokola lemován 16 řadovými rodinnými domy s velikostí od 160 m2 do 200 m2 a zahradou poskytující soukromí každému domu. Nově vystavěné bytové domy poskytnou prostor i pro oblíbené mezonety s plochou do 120 m2, v nichž naleznete galerie, odlehčená schodiště nebo terasy a svým pojetím a atmosférou budou připomínat lofty. Pamatováno je i na klasické byty, ovšem ve velmi nezvyklém podání a netradiční apartmány v dispozicích odpovídajícím soudobým nárokům na bydlení. Také zde jsou byty doplněny balkony, terasami, případně lodgií. Většina apartmánů v přízemí bude disponovat soukromou zahrádkou a všichni obyvatelé pak budou mít přístup ke společné květinové zahradě ve dvorním parteru ústícímu k Turskému rybníku.

Zásadním cílem architektonické koncepce je propojit kouzelného ducha stávajících objektů se svěží originalitou objektů nových. Řešené území se nachází ve středních Čechách, které mají historicky danou a opodstatněnou skladbu dvorů a statků. Projekt se na tento velmi důležitý aspekt snaží poukázat a především navázat, a to již při samotném situačním řešení. Tvarem písmene „V“ vytvoří rekonstruované objekty A, B, C a D pěší a tudíž „uzavřený“ vstup do celého areálu lemovaný soukromými zahradami. S původními domy je nakládáno s nejvyšší citlivostí a ohleduplností tak, aby se nevytratila atmosféra doby. Nové objekty E a F, složené z bytových domů, vytvoří další dvůr ve tvaru písmene „V“ plný zeleně a květin. Domy pak moderními prvky v podobě atypických oken vyhlíží na překrásný rybník, kterým se obec Tursko může pyšnit. Zbývající nové objekty – řadové rodinné domy G, H a I celé území obtáčí a uzavírají tak, aby jejich zelené či rozkvetlé zahrady lahodily oku kolemjdoucích, a zároveň jsou navrženy tak, aby do nejvyšší míry korespondovaly s okolím

Pro výstavbu budou použity tradiční materiály, které jsou použity v okolí, neboť jde o zástavbu, která by neměla ostře kontrastovat se stávajícími domy v obci. Zejména v rekonstruované části budou v největší míře použity původní materiály (tradiční pálená krytina, dřevěná okna, materiály zpevněných ploch z kamenné dlažby, apod.).

Nová výstavba bude provedena z moderních materiálů, které však budou příbuzné těm historickým, tedy cihelné soustavy (např. Porotherm, apod.), střechy šikmé, dřevěná okna, dlažba betonová, apod.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů