RESIDENČNÍ KOMPLEX PANORAMA

Lokalita: Liberec VI - Rochlice, Krejčího
Typizace: 78 bytů, 3+kk až 4+kk , od 74m2 do 104m2
Cena: od 1 900 000 Kč do 3 090 000 Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.bytypanorama.cz/
Prodejce:
RESIDENČNÍ KOMPLEX PANORAMA

Záměrem investora je výstavba rezidenčního komplexu 8 bytových domů v lokalitě "Zelené Údolí" v Liberci. Celková kapacita domů bude cca 160 bytových jednotek různých velikostí od 2+kk po 4+kk. Všechny byty vlastní balkon a sklepní kóji a jsou architektonicky řešeny tak, aby poskytovaly prostor, soukromí a komfort a splňovaly veškeré nároky na moderní bydlení. Parkování se nachází v podzemním podlaží, kde jsou krytá stání pro osobní automobily.

Bydlení v Liberci v lokalitě "Zelené Údolí" nabízí realitní kancelář Reality Plus Liberec

Širší urbanistické souvislosti
Řešené území má trojúhelníkový tvar svažitý jihozápadním směrem. Navazuje na stávající rozvolněnou výstavbu rodinných domů. Navržená struktura zástavby odpovídá charakteru okolní výstavby a plynně na ni navazuje. Nově navržené komunikace navazují na existující dopravní síť.

Spodní svažitá část pozemku je zastavěna 8 bytovými domy různých výšek. Domy v návaznosti na stávající výstavbu RD mají 4 nadzemní podlaží + ustupující střešní nástavbu. Domy přiléhající k severní straně pozemku mají 5 nadzemních podlaží + 1 ustupující. V nejnižším místě území v návaznosti na stávající nástavbu vyšších bytových domů mají domy 7 nadzemních podlaží + 1 ustupující podlaží.

Volná struktura bytových domů vymezuje polozavřené prostory, které se stávají společným „obytným“ prostorem pro rezidenty. Tyto prostory jsou doplněny městským mobiliářem, dětskými hřišti, pískovišti a zelení. Poskytují relaxaci a atraktivní průhledy na panorama Ještědského hřebenu. Bytové domy svým dispozičním uspořádáním využívají svažitý terén k umístění maximálního počtu parkovacích stání v polozapuštěných suterénech. Toto řešení uvolňuje plochy mezi bytovými domy k parkovým úpravám a možnému ozelenění liniové výsadby zeleně doplňují a definují intimní prostory poloveřejných relaxačních ploch..


Bytové domy obdélníkového půdorysu jsou zapuštěny do terénu, z jižní strany domů je řešen vjezd do parkingu. Zapuštěná suterénní část domu má povrchovou úpravu (šedá mozaiková omítka) šedé barvy, hlavní hmota domu je bílá, hladké omítky a je členěna výraznými pásy šedých balkonů. Meziokení plochy jsou barevně odlišeny.Na hlavní hmotě jsou posazena ustoupená střešní podlaží s povrchovou úpravou modré barvy. Domy jsou akcentovány křídly obrácených křídlových střech. Veškeré zámečnické prvky jsou z pozinkové oceli.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů