Polyfunkční dům Olomouc, Wellnerova

Lokalita: Olomouc - Nová ulice, ulice Wellnerova
Typizace:
Cena: od 2 799 790 Kč do 4 589 240 Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.dachi.cz/index.php?clanek=develop&projektid=35
Prodejce:
Polyfunkční dům Olomouc, Wellnerova

Jedná se o polyfunkční budovu s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím volně
navazující na současnou zástavbu v ul. Wellnerova.
V 1.PP jsou navržena garážová odstavná stání a technické zázemí včetně výměníkové stanice. V 1.NP jsou navrženy komerční prostory a 12 parkovacích stání. Ve 2. - 5.NP jsou navrženy bytové a kancelářské jednotky. Řešení dopravní obslužnosti objektu vychází ze stávajícího stavu v území. Využívá místní komunikace (šíře 6m) v prodloužení ulice Hynaisovy za křižovatkou s komunikací v ul. Wellnerova. Z této komunikace je veden sjezd (průjezdem) ke garážovým stáním (odstavná stání) v prvním podzemním podlaží. Prodloužením této komunikace vzniká prostor pro vytvoření potřebných parkovacích stání na terénu a místo pro TKO.
Přístup pěších je veden po chodnících v ul. Hynaisova a Wellnerova. Objekt je od 1.NP výše dispozičně rozdělen na dvě samostatné sekce, z nichž každá má své vertikální komunikace (schodiště + výtah). V úrovni 1.NP reprezentuje dělení průjezd, který slouží jako příjezdová komunikace do podzemních garáží. Vstupy k jednotkám v patrech jsou vedeny z chodníku na jižní straně budovy, chodbou mezi komerčními prostory. Komerční prostory v 1.NP mají samostatné vstupy z úrovně chodníku.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů