Panorama Slovanské údolí

Lokalita: Plzeň - Skvrňany, Waltrova
Typizace: 76 bytů, 1+kk - 4+kk, od 46m2 - do 128 m2
Cena: od 1 676 420 Kč do 4 811 260 Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.arkadiareality.cz/
Prodejce:
Panorama Slovanské údolí

Panorama Slovanské údolí se bude nacházet na atraktivním místě v Plzni, části Skvrňany, mezi ulicemi Vejprnická a Waltrova, v místě stávající zástavby, s velmi pěkným výhledem do zeleně Slovanského údolí. Jedná se o bytový dům se 76 nadstandardně vybavenými bytovými jednotkami v dispozičním uspořádání 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, rozdělenými do 4 sekcí se samostatnými vstupy. Byty jsou o rozměrech 48 - 128 m2 s balkony nebo lodžiemi v jižním průčelí. Vlastní objekt je navržen jako 1 objekt sestávající ze 4 sekcí se samostatnými vstupy. Objekt je typologicky obdobný se stávající panelovou zástavbou, jsou použity nové materiály a členění fasád balkony, lodžiemi, poslední podlaží je navrženo jako ustupující. Samotný objekt je výškově odstupňován - od východní strany začíná jako 5 nadzemních podlaží, na západní straně kde navazuje na stávající panelovou zástavbu je 7 nadzemních podlaží.

Bytový dům bude umístěn na pozemku se stávající zelení, který je ve vlastnictví investora. Pozemek je svažitý směrem k jihu, vlastní návrh objektu toto využívá pro situování garáží v úrovní 1.PP a garáží v úrovni 2.PP. Na venkovním stání pod bytovým domem je uvažováno 23 parkovacích míst. Dalších 33 parkovacích míst je umístěno v úrovni garáží v 2.PP objektu, a dalších 21 garáží je v úrovni I.PP. Budou zde situována i parkování pro imobilní. Celková kapacita parkovacích míst je 77.

Úroveň 1.NP je s přímým vstupem z Waltrovy ulice. Navazující úrovně 1.PP a nadzemních podlaží jsou propojené vnitřními schodišti a výtahy. Objekt bytového domu je z hlediska architektonického řešen v návaznosti na stávající zástavbu - plochá střecha s živičnou krytinou, fasáda objektu členěná balkony a terasami s umělou omítkou s fasádním nátěrem, plastová okna s vnějším hliníkovým pláštěm. Zábradlí balkonů a teras jsou kombinací plného zábradlí a zábradlí se skleněnou výplní. Nosná konstrukce objektů je navržena jako tradiční technologie příčného nosného systému z cihelného zdiva ( v úrovni 1 .P.P. a 2.P.P. bude nosná konstrukce kombinována s žel. bet. konstrukcí stěn, sloupů a průvlaků) se založením na základové pasy. Vytápění objektů je uvažováno dálkové s napojením na zdroj tepla, každá sekce bude napojena z centrální předávací stanice tepla.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů