Nové bydlení - Šlapanice (Brno - venkov)

Lokalita: Brno - Šlapanice
Typizace: od 52 do 104m2,
Cena: od 1 890 000 Kč do 4 380 000 Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://
Prodejce:
Nové bydlení - Šlapanice (Brno - venkov)

Neplatíte provizi. Byty ve vyšším standardu. Lokalita s úplnou občanskou vybaveností, výborné spojení do centra města. Hypoteční financování zajištěno.

Projekt je dislokován na severozápadním okraji města Šlapanice, po pravé straně při příjezdu od Brna, na rozhraní stávající bytové zástavby a plánované průmyslové zóny. Tento soubor bytových staveb bude od průmyslové zóny oddělen pásem zeleně včetně uměle vytvořených terénních valů se zelení. Projekt vedle souboru bytových staveb zahrnuje i odpovídající občanskou vybavenost, zejména pak nebytové prostory pro obchodní činnost menšího rozsahu, meteřskou školu o kapacitě dvou oddělení, s předzahrádkou, terasou s výběhem na dětské hřiště umístěné do vnitrobloku,v plánované odpočinkové zóně. Dále pak restaurační zařízení, nebytové prostory pro služby, event. zdravotnická zařízení a další, dle zájmu podnikatelské sféry. Termínově shodně s výstavbou jednotlivých bloků bytových domů je naplánováno vybudování dvou dětských hřišť a spotrovišť malého rozsahu, která budou součástí naplánovaných ploch veřejné zeleně sloužící pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. V prostoru při železniční trati je naplánováno vybudování sportovního zařízení většího rozsahu, bude se jednat o komerčně provozované zařízení, jehož výstavba bude začleněna do III. etapy. Z projektu je patrné, že byl vytvářen s citem pro vybudování velmi solidního standardu bydlení, jak z pohledu konstrukčního řešení, tak i celého architektonického pojetí. Obytný soubor působí jako ucelený sídlištní celek se všemi základními funkcemi nezbytnými pro kvalitní bydlení. Bylo také přihlédnuto k přirozenému propojení stávající přilehlé bytové zástavby nejen z hlediska urbanistického, ale i funkčního v rámci možností daných rozsahem celého Projektu. Termín zahájení stavebních prací je stanoven do 1. čtvrtletí 2008.
Šlapanice se nachází necelých 10km na JV od brněnského centra a jsou obcí s rozšířenou působností, jejich správní obvod tvoří více jak 40 okolních obcí. Pro svoji výhodnou strategickou polohu se staly velice žádanou lokalitou v oblasti podnikání a bydlení.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů