Horské apartmány - Loučná nad Desnou

Lokalita: Loučná nad Desnou - Rejholtice
Typizace: 24 bytů od 43m2 do 89 m2
Cena: od 2 220 000 Kč do 3 828 000 Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.rejhotice.cz/
Prodejce:
Horské apartmány - Loučná nad Desnou

Společnost REJHOTICKÉ DOMKY s.r.o.
rozjíždí projekt výstavby energeticky úsporných rodinných domů realizovaných v technologii dřevostavby se samostatně prodejnými apartmány. Celkově projekt ve dvou etapách zahrnuje výstavbu 12 nových dvojdomů, které obsahují 6 nebo 4 apartmány

Vlastní zástavbu tvoří dvojdomy v rozvolněné kompozici navazující na tradiční zástavbu a kopírující terénní reliéf. Domy jsou rozděleny na samostatné apartmány. Příslušenstvím každého apartmánu je rozměrná garáž a podíl na pozemku rodinného domu (cca 800m2) Výstavba je situována na jihovýchodní svah. Společně s domy bude vybudována páteřní komunikace, rozvody unženýrských sítí včetně vlastní čistírny odpadních vod, pozemky mezi domy budou upraveny, zatravněny a osázeny stromy a keři.

Individuálně navržené rodinné domy jsou sdružené do celkem dvanácti dvojdomů o jednom nadzemním podlaží a podkroví jednoduchého obdélného půdorysu. Zastřešení je tvořeno symetrickými sedlovými střechami se sklonem 40°, s výškou hřebene do 9,5 m nad terénem ze strany vstupu. V lokalitě jsou navrženy dva objekty v místě největšího sklonu terénu s plným podsklepením.

Vnější vzhled jednotlivých objektů je navržen dle konzultací s CHKO Jeseníky individuálně. Návrhy zásadně vycházejí z doporučeného tvarosloví tzv. jesenického štítu (oddělení štítu od přízemí v celé délce výraznou římsou). Fasáda bude tvořena hladkou omítkou doplněnou svisle kladeným dřevěným obkladem, štíty omítané či obložené dřevem s výraznou římsou. Sedlová střecha je doplněná jedním až dvěma vikýři sedlovými či pultovými s vrcholy ukončenými hlouběji pod hřebenem.

Garáže jsou v místě největšího svahu vestavěny do hlavní hmoty domu nebo jsou v samostatném objektu. Objekty garáží jsou navrženy se sedlovými střechami a se svislým dřevěným obkladem fasád v různém barevném provedení

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů