Bytový dům Rostislav

Lokalita: Brno - Královo Pole
Typizace: 1+1, 39 m2
Cena: 1 490 000 Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.novostavby-realcity.cz/vl-reality-sro/bytovy-dum-rostislav
Prodejce:
Bytový dům Rostislav

Bytový dům Rostislav se nachází v dostupné a klidné lokalitě městské části Královo Pole s okolní stabilizovanou zástavbou. Je dobře dopravně dostupný. Lze o něm s jistotou říci, že je pro bytovou výstavbu velmi vhodný. Navíc tato stavba vhodně využije cenné městské nároží, a tím zatraktivní tuto městskou lokalitu. Potenciál stavebního pozemku je rozvíjen v souladu s jeho podstatou a s důrazem na harmonické navázání na okolí.

Bytový dům Rostislav je umístěn na dvou parcelách, které jsou vymezeny Rostislavovým náměstím a ulici Škárovou v Brně - Králově Poli. Bude orientován hlavními uličními fasádami na JZ do Rostislavova náměstí a na JV do ulice Škárovy.

Na těchto parcelách se v současné době nachází rovná plocha po zbouraných přízemních rodinných domcích, které byly v nedávné době odstraněny (na základě samostatně vydaného demoličního výměru). Na sousedních parcelách jsou postaveny objekty s pěti až šesti nadzemními podlažími s převážnou obytnou funkcí. V ulici Škárově stojí objekty s jedním až třemi podlažími.

Bytový dům Rostislav uzavírá nároží obytného bloku s vnitřními dvory. Dům má sedm nadzemních podlaží a jedno podzemní.
Nachází se zde celkem 19 bytů různých velikostí, dále jeden komerční prostor a garáže s plošinovým dvouúrovňovým parkovacím systémem s 18 parkovacími místy a jednou garáží s vjezdem z ulice Škárovy. Dům je celý podsklepen. Suterénní prostor je využit k technickému zázemí domu a pro jámu plošinového parkovacího systému. Vstup do domu pro obyvatele je situován na úrovni přízemí z Rostislavova náměstí, stejně jako vstup do komerčního prostoru. Dopravně je dům napojen na veřejnou komunikaci – ul.Škárovu, odkud jsou situovány vjezdy do garáží.

Bytový dům Rostislav rozšiřuje obchodní parter a vychází vstříc poptávkám po nových bytech v tomto území. Citlivě komponovaný objem bytového domu výrazně zhodnocuje rohovou parcelu a svou hmotou naváže na okolní výstavbu.

Při navrhování bylo od začátku samozřejmé vyrovnat se s úkolem stavby bytového domu soudobým architektonickým způsobem. Vznikl tak dům respektující stávající domy ve svém okolí, uliční frontu a nabízející úspornou, ale kvalitní formu bydlení.

Objekt je řešen jedním základním objemem, který do Rostislavova náměstí působí zcela kompaktně a uzavřeně, naopak do ulice Škárovy je pojat jako sestupná kaskáda. Toto řešení odpovídá jednak logice vnitřní orientace chodby a bytů, ale také reaguje na různé výškové, objemové a funkční uspořádání městských prostor Rostislavova náměstí a Škárovy ulice a tím přirozeně a objemově splývá s výstavbou okolních bytových a rodinných domů, ale i místních objektů technických provozoven.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů