Bytový dům POD HRÁZÍ

Lokalita: Český Krumlov -
Typizace: od 38 m2 do 200 m2, 1+kk - 5+kk
Cena: od 1 265 000 Kč do 7 136 000 Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.vinorska.cz/cs/bydleni/krumlov/bytovy-dum-pod-hrazi.htm
Prodejce:
Bytový dům POD HRÁZÍ

Bytový dům Pod hrází je vícepodlažní objekt s obytným podkrovím a je celoplošně podsklepen.

Objekt obdélníkového půdorysu je ve dvou třetinách délky natočen ze základní osy hřebene sever - jih směrem k západu, respektuje konfiguraci terénu, okolních místních komunikací a v neposlední řadě hráz sousedního Hornobranského rybníka. Hmotové řešení objektu je přechodem mezi stávající zástavbou rodinných domků pod hrází rybníka na jižní straně a hmotami domů Nových Domovů na severní straně. Západní fasáda objektu je po délce členěna pěti vystupujícími hmotami rizalitů, které vytvářejí rytmus a vnášejí dynamický výraz hmotě domu. Další plasticita je docílena terasami, balkóny a lodžiemi, které doplňují celkový výraz domu a zvyšují atraktivitu bytů. Východní fasáda přináší klidové vyžití s pohledem na hladinu Hornobranského rybníka. Objekt bude zastřešen sedlovými a pultovými střechami se skládanou krytinou červené barvy, výplně otvorů budou dřevěná okna. Hlavní vstupy do domu, vstup do nebytového prostoru a vjezd do společné garáže je ze západní strany z ulice Pod Hrází. Vedlejší vstupy do domu jsou od rybníka. V jižní části západní fasády bude v parteru umístěná řadová garáž s kapacitou sedmi osobních vozů. V 1. PP je navržen nebytový prostor, provozní prostory (kotelna, rozvaděče), sklepy pro obyvatele, kolárna a garážová stání pro 38 aut s rozdělením na dvě velikostní kategorie. Kategorie O1 - 19 stání (velikost vozidla š. 1,65, dl. 4,25 m), z nichž jedno je určeno pro invalidy, a kategorie O2 - 19 stání (velikost vozidla š. 1,8, dl. 5 m). Před domem je navrženo pět stání pro osobní automobily, z toho jedno pro imobilní občany. Další podlaží jsou už obytná a je v nich navrženo 48 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 5+kk. Podle platné vyhlášky je jeden byt upraven pro užívání imobilními občany. Nádoby na skladování domovního odpadu jsou situovány mimo hlavní pohledy. V každém hlavním vchodě je uvažováno s domovními schránkami. Bytový dům bude napojen na vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro síť, veřejné osvětlení a telefonní síť s přípojkami.

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů