Bytový dům PLANETS Kolín, Roháčova ulice

Lokalita: Kolín - Kolín III
Typizace: 1+kk - 4+kk, 28 až 98 m2
Cena: 1 023 000,-Kč - 3 003 000,-Kč
Typ: Bytová výstavba
WWW: http://www.k2invest.cz/kolin-planets
Prodejce:
Bytový dům PLANETS Kolín, Roháčova ulice

Bytový dům v ulici Roháčova v Kolíně III je koncipován jako moderní bytový objekt zaměřený především na velmi kvalitní bydlení.

Umístění bytového domu skýtá bydlení v klidné části města s 30 tisíci obyvatel s dobrou dopravní obslužností.

Bytový dům bude stavěn najednou s tím, že se bude kolaudovat na dvě etapy. V první etapě (předpoklad 03/2012) se zkolauduje sekce A a B, ve druhé etapě (předpoklad 06/2012) se zkolauduje sekce C a D. Bytový dům obsahuje 90 nadstandardních bytových jednotek o velikosti 28 až 98 m2, 93 parkovacích míst v suterénu budovy nebo v jejím okolí. Prakticky všechny byty disponují lodžií. Pro výstavbu jsou použity kvalitní materiály a dům je zděný.

Budoucí majitelé jednotlivých bytů mohou zasahovat do dispozičních a materiálových řešení v souladu s jejich požadavky tak, aby se ve svých nových domovech cítili co možná nejlépe. Samotná koncepce bydlení a velkorysé architektonické řešení celého objektu je významným předpokladem spokojenosti budoucích vlastníků jednotlivých bytů.

Zájemci mohou uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Při podpisu této smlouvy uhradí zálohu ve výši 10 % ceny bytu včetně DPH. Součástí smlouvy o smlouvě budoucí je ujednání o úhradě další platby ve výši 50 % kupní ceny bytu a to až po vybudování hrubé stavby a zanesení příslušných bytů do katastru nemovitostí jako rozestavěných bytových jednotek. Zároveň již tuto rozestavěnou bytovou jednotku je možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru. Toto se předpokládá v 10-11/2011. Po dokončení bytových jednotek a jejich kolaudaci budou byty převedeny kupními smlouvami na nové vlastníky a proveden doplatek kupní ceny ve výši 40 %.PLANETS Kolín s.r.o. Palackého třída 314 537 01 Chrudim Ing. Pavel Melichar
email: melichar@planetskolin.cz mobil: 733 509 736 Fax: +420 469 603 340

Provozovatel serveru © Martevax s.r.o.

Tyto www stránky slouží jako informace o projektech rodinných domů a bytové výstavby. Provozovatel serveru není jejich vlastníkem, ani uvedené nemovitosti neprodává. Informace mají orientační nezávazný charakter, přesné informace poskytne vlastník nebo prodejce nemovitosti.

Kontakt na inzerci byty-nemovitosti[zavinac]martevax[tecka]cz Kontakt na developery a inzerenty je uveden u jednotlivých projektů